UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego "Dwudziestka na Tropach Powstania Wielkopolskiego" stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego "Dwudziestka na Tropach Powstania Wielkopolskiego". Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego "Dwudziestka na Tropach Powstania Wielkopolskiego" możemy stosować następujące rodzaje

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,"reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Serwis "Dwudziestka na Tropach Powstania Wielkopolskiego" stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:

- cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny "Dwudziestka na Tropach Powstania Wielkopolskiego"

slide 1 slide 2 slide 3

Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej


 I. Organizator

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Patronat honorowy - Wielkopolski Kurator Oświaty

II. Cele konkursu:

▪popularyzacja wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
▪ukazanie wkładu Wielkopolan w proces odzyskania niepodległości państwa polskiego
▪rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,
▪kształtowanie poczucia własnej tożsamości,
▪integracja społeczności województwa wielkopolskiego.

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych (poziom klas IV – VI), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych : liceów i techników oraz szkół zawodowych

IV. Terminarz konkursu

▪I etap - szkolny – 20 października 2008r.
Protokół z przebiegu etapu szkolnego należy przesłać do 26 października 2008 roku, na adres:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Kanclerska 31. 60-327 Poznań
Decyduje data stempla pocztowego lub przesłania elektronicznego.
▪II etap - wojewódzki – 10 grudnia 2008r.

V. Komisje konkursu

1) Skład komisji szkolnej ustala dyrektor szkoły, a jej pracom przewodniczy szkolny koordynator projektu .
2) Komisję wojewódzką i jej przewodniczącego, w imieniu organizatorów konkursu, powołuje Dyrektor ODN Poznań.

VI. Formy eliminacji

Etap I - szkolny Odbędzie się równocześnie we wszystkich wyznaczonych szkołach, zgodnie z terminarzem 20 października 2008r.
▪Formą eliminacji szkolnych jest test przygotowany przez organizatorów i przesłany do szkół
▪Eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna powołana przez dyrektora szkoły, przewodniczącym komisji jest szkolny koordynator projektu
▪Zgodnie z terminem podanym w regulaminie przewodniczący komisji szkolnej przesyła protokół z przebiegu szkolnego etapu konkursu na adres organizatorów .
Do etapu wojewódzkiego konkursu kwalifikuje się trzech uczniów , którzy uzyskali najwyższą ilość punktów z testu konkursowego na etapie szkolnym. Reprezentują oni swoją szkołę w etapie wojewódzkim.
Organizatorzy nie dopuszczają miejsc ex aequo. W takiej sytuacji szkoła przeprowadza dodatkowy etap ustny, w wyniku którego wyłania trzech laureatów etapu szkolnego.

Etap II - wojewódzki - finał (10 XII 2008 r.)
▪miejsce przeprowadzenia finału wyznaczą organizatorzy konkursu,
▪etap wojewódzki przeprowadza komisja wojewódzka,
▪forma – test. odrębny dla każdego typu szkoły,
▪testy przeprowadzone będą w 4 następujących przedziałach :
1/ szkoły podstawowe
2/ gimnazja
3/ szkoły zawodowe
4/ licea ogólnokształcące , profilowane , technika.
Zwycięzcami konkursu zostają uczestnicy, którzy uzyskają największą liczbę punktów w swojej grupie szkolnej- nie mniej jednak niż 90 % wymaganej liczby punktów dla danego typu szkoły.

VII. Sprawy sporne
Wszelkie sprawy sporne i nie objęte regulaminem rozstrzyga Kierownik Projektu i Rada Programowa Projektu powołana przez organizatorów.

VIII Zakres materiału
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 r.:
przyczyny wybuchu powstania, najważniejsze wydarzenia z przebiegu powstania, jego skutki, postacie związane z wydarzeniami powstania, powstańcy wielkopolscy w walkach o granicę wschodnią i Górny Śląsk powstanie a sprawa odzyskania przez Polskę niepodległości.
Bibliografia – podana w odrębnym załączniku.

IX Zgłoszenia
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy nadsyłać do dnia 21 września 2008 roku
na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Kanclerska 31, 60-327 Poznań

Organizator
Rada programowa

 

Wspomnienie Powstańca

KontaktCopyright © 2008-2016 Dwudziestka na tropach Powstania Wielkopolskiego
100 lat Niepodległości > Chocolissimo Agito >
SP20 Poznań
| Filde | Komputronik | Kwiatowy Ogród | Media Markt| Militaria| Wakacje |
| Mój sklep zoologiczny |Szkla.com | Księgarnia Muza | Tagomago | Sferis |
Wojcik Fashion | ESKK | Empik School | Matras |